VM Juridisk Rådgivning

25 % rabat

Beskrivelse

25 % rabat på salæret hos VM Juridisk Rådgivning

VM Juridisk Rådgivning ApS er omfattet af Lov om formidling af fast ejendom samt Lov om juridisk rådgivning.

VM Juridisk Rådgivning ApS har en professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark med en dækning på op til kr. 10.000.000 pr. skade og i alt pr. forsikrings år, forsikringen har i skrivende stund ikke været benyttet og vi har pligt til, at oplyse i vores bekræftelsesbrev hvis forsikringen har været benyttet ved aftaleindgåelse.

Hvorfor vælge VM Juridisk Rådgivning ApS?

Vi er specialiseret inden for familie- og arveret, person- og arbejdsskadeerstatning samt omsætning af fast ejendom.

Størstedelen af vores sager afsluttes uden at sagen kommer for retten.

Vores mål er at få alle sager afgjort uden at vores klienter skal trækkes igennem en lang og bekostningsfuld sag i retten, vi arbejder derfor med det må at få sagerne afgjort til kllienternes fordel ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller ved ankesag i Ankestyrelsen.

Derudover består en stor del af vores arbejde i udarbejdelse af skræddersyede testamenter, ægtepagter, samejekontrakter og andre juridiske dokumenter såsom skøder og refusionsopgørelser.

Skulle en af vores sager alligevel ende i retten, har vi et tæt samarbejde med nogle af landets førende advokater.

Vi deltager, på ligefod med advokater, i mindst 54 lektioners relevant efteruddannelse inden for en tre-års periode, for på den måde at holde os opdateret inden for vores specialeområder.